หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตายทั้งผ้าเหลือง


ใบไม้โรยร่วงปน บน พื้นที่
พอเพียง อยู่ที่ใจ ใช่โหยหา
ร่วงสลายกลายเป็นดิน ถิ่นบ้านป่า
หากเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป
ธรรมชาติ ไม่ได้สร้าง ก็อย่าทำลาย
 
             เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เป็น ธรรมชาติ ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ สรรพสิ่งบนโลกใบนี้ล้วน เป็นอนิจังทั้งสิ้น ต้นไม้ ส่วนหนึ่งของ ธรรมชาติ ดู้นไม้บางต้นแข็งแรงใหญ่โตอายุหลายสิบปี  ต้นไม้ใหญ่ ก็สามารถล้มได้ เช่นกัน  เกิดขึ้น ตั้งอยู่ จนดับไป จึงเป็นที่มาของ ตายทั้งผ้าเหลือง              ตายทั้งผ้าเหลือง ในที่นี้มิได้หมายถึง พระภิกษุสงฆ์มรณะภาพ แต่หมายถึง พิธีบวชป่า เป็น กุศโลบายของ พระครูมานัสนทีพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภทแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งต้องการให้คนละอายต่อบาปการ ตัดต้นไม้ใหญ่ ในป่าก็ไม่ต่างอะไรจากการ ฆ่าพระสงฆ์ คนไทยเป็นชาวพุทธ ที่นับถือพระซึ่ง ต้นไม้ ต้นใดที่ผ่านการบวชแล้ว ชาวบ้านจะไม่กล้าตัดเด็ดขาด  


              การบวชป่า ณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ  มีพิธีบวชป่าขึ้นโดย นิมนตร์พระสงฆ์ มาทำ พิธีบวชป่า จะเลือก ต้นไม้ใหญ่ ใน ป่าดงใหญ่วังอ้อ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ อุบลราชธานี เพื่อทำการบวชป่า โดยพระครูสุขุม วรรโณภาส และชาวบ้านที่บางคนเคยตัดไม้
ทำลายป่า ปัจจุบันเป็น นักอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ฟื้นฟูป่า. และอาสาเป็นผู้นำ เดินป่าดงใหญ่วังอ้้อ อย่างคุณลุงประสิทธิ์ ผู้นำของ. ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ นำทีม หนองหัวลิงซิตี้ @ อุบล  สำรวจป่า ศึกษาธรรมชาติ โดยจัดเป็นกรุ๊ปเล็กๆ ๓ -๑๐ คน ลุงประสิทธิ์ก็ยินดีนำทาง โดยไม่เห็นแก่ สินจ้างรางวัล ใดๆ แต่ทีม หนองหัวลิงซิตี้ @ อุบล ก็อดที่จะตอบแทนคุณลุงและทีมงานไม่ได้ เพราะคุณลุงประสิทธิ์ใจดี ให้ความรู้แก่พวกเรา ทีม หนองหัวลิงซิตี้ @ อุบล และยังหา เงาะป่า ผลไม้ป่า มาให้กินด้วย 

                                                                            เงาะป่า..                   ธรรมชาติ แห่ง ป่าดงใหญ่วังอ้อ มีความอุดมสมบูรณ์ของ ป่าดงใหญ่. เนื่องจาก ส่วนราชการ พระครูสุขุม วรรโณภาส และ ชาวบ้าน ได้ร่วมกันดูแล. ผืน ป่าดงใหญ่วังอ้อ ให้คงไว้ถึงลูกหลานสืบไป 


              อนาคตลูกหลาน บ้านวังอ้อ และคนไทย จะยังคงมีผืนป่าไว้ให้ศึกษา เป็น แหล่งอาหารทางธรรมชาติ ที่สามารถเดินป่า ป่าดงใหญ่วังอ้อ หาเห็ด ใน ป่าดงใหญ่วังอ้อ มีเห็ดมากมายหลายชนิด สามารถเข้าไปเก็บเห็ด พืชผัก ผลไม้ป่า แต่ห้ามตัดต้นไม้ทำลายป่า จึงมีพิธีบวชป่าเกิดขึ้น ณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตามประเพณีนิยม

 "เราดูแลป่า ป่าก็จะดูแลเรา"

              ถึงแม้จะมี การบวชป่า แต่ต้นไม้ก็ยังไม่สามาถหนีพ้นความตายไปได้ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ จนดับไป เป็นอนิจจังต้นไม้ที่เห็นในภาพได้โค่นลงอย่างสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ โดย ธรรมชาติ เป็นตัวกำหนดชึ่งไม่ต่างอะไรกับทุกชีวิตที่ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป

            
ตายทั้งผ้าเหลือง            จบด้วยพระธรรมคำสอนจาก พระครูสุขุม วรรโณภาส ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ "บนโลกใบนี้ สังขาลเป็นสิ่งไม่เที่ยง อย่ายึดติด เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป หมั่นทำความดี เพราะความดีจะอยู่คู่กับเราไปตลอดถึงแม้จะสิ้นไปแล้วก็ตาม สาธุ          เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ใครพอแต่งกลอนได้ช่วยดูสัมผัสให้ที ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

    ตอบลบ